Summer Wind Flirts among Words

, ,
Open: Tue-Sun 11am-6pm

No.2555-10 Longteng Avenue, Xuhui District, Shanghai 200232, Shanghai, China
Open: Tue-Sun 11am-6pm


Visit    

Summer Wind Flirts among Words

Shanghai

Summer Wind Flirts among Words
to Wed 28 Aug 2019
Tue-Sun 11am-6pm

Apichatpong WEERASETHAKUL | GENG Jianyi | LIN Aojie | LI Pinghu | LI Ran | XU ZHEN® | OUYANG Chun | SHEN Fan | SHAO Yi | SHI Yong | WU Yiming | XUE Song | YANG Zhenzhong | ZHANG Ding | ZHANG Qing | ZHOU Tiehai

all images © the gallery and the artist(s)

more to explore:

 
 

By using GalleriesNow.net you agree to our use of cookies to enhance your experience. Close